Novinky

Konečný príjemca príjmu

Konečný príjemca príjmu

V Bulletine SKDP sme zverejnili príspevok na tému preukazovania skutočného vlastníka príjmov pre účely ustanovení § 43 ods. 25 a 44 ods. 7 zákona o dani z príjmov.
Príspevok, ako aj celé číslo bulletinu je k dispozícii na tomto linku: https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/631e873a6130d208c12587a70029ed01/$FILE/buletin_SKDP_4_21_web_final.pdf

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Jozef Danis

 

 

Rozhovor Trend o minimálnej korporátnej dani

Rozhovor Trend o minimálnej korporátnej dani

S redaktorom Trendu, Jánom Berackom, sme sa rozprávali na tému minimálnej korporátnej dane.

https://www.trend.sk/financie/internetovi-giganti-prestanu-prelievat-majetok-danovych-rajov

 

 

Daňové poradenstvo pre náročných

Daňové poradenstvo pre náročných

Flatiron Tax je partnerom Privatbanka Exclusive Zone, teda vernostného programu pre klientov privátneho bankovníctva.
Aktuálne číslo Privatbanka magazínu prináša rozhovor, v ktorom predstavujeme našu spoločnosť. Môžete si ho prečítať od strany 30 na tomto linku https://www.privatbanka.sk/backend/web/uploads/pdf/magazin/priv-21044magazinmarecpdf.pdf

Príjemné čítanie praje

Jozef Danis

 

 

Rozhovor Trend k daňovej reforme

Rozhovor Trend k daňovej reforme

S redaktorom Trendu Jánom Berackom a kolegyňou Miriam Galandovou sme sa rozprávali o daňovej reforme, ale aj iných témach.
Rozhovor si môžete prečítať na stránkach týždenníka Trend https://www.trend.sk/trend-archiv/danovy-system-potrebuje-zmeny-koalicia-musi-rozhodnut

Príjemné čítanie praje

Jozef Danis

Zákon o dani z príjmov potrebuje zásadnú revíziu

Do prvého čísla nového Bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov sme prispeli článkom na vyššie uvedenú tému.

V článku poukazujeme na to, že súčasný zákon o dani z príjmov stojí na nejasnej koncepcii a vyžaduje platenie dane vo viacerých situáciách, keď žiaden príjem dosiahnutý nebol. Odstránenie opísaných problémov je jedným z nevyhnutných predpokladov pre vytvorenie atraktívneho podnikateľského prostredia, ktoré si vo svojom Programovom vyhlásení za cieľ uložila vláda SR.

Celý bulletin si môžete stiahnuť tu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Jozef Danis

Úroky z akvizičných úverov

Úroky z akvizičných úverov

Podľa stanovísk Finančnej správy SR z posledného obdobia sú úroky z úverov použitých na obstaranie akcií a obchodných podielov nedaňovými výdavkami. Uvedený záver sa pritom vzťahuje aj na situáciu, keď dôjde k zlúčeniu akvizičného SPV a cieľovej spoločnosti.

Uvedené stanoviská majú samozrejme významný vplyv na LBO (leveraged buyout) transakcie a debt-push down stratégie.

Je však záver FS SR správny? Máme na to iný názor!

Podrobne sa tejto téme budeme venovať aj v našej prezentácii na treťom ročníku Konferencie k medzinárodným daniam, ktorú organizuje Slovenská komora daňových poradcov dňa 7.11.2019.

Jozef Danis

Koniec dane z ničoho!

Koniec dane z ničoho!

Pri definitívnej nevymožiteľnosti pohľadávky je možné od štátu získať späť až tretinu hodnoty pohľadávky cez dane

Okrem možností daňovej tvorby opravných položiek a daňovo uznateľného odpisu pohľadávok podľa pravidiel daných zákonom o dani z príjmov nastáva pri nevymožiteľných pohľadávkach aj posun v platbe dane z pridanej hodnoty (DPH). Súdny dvor Európskej Únie (SDEÚ) totiž viackrát judikoval, že v prípade nevymožiteľných pohľadávok sú členské štáty povinné umožniť opravu základu dane, teda umožniť vrátenie DPH dodávateľovi, ktorú predtým pri podaní tovaru alebo služby odviedol do štátneho rozpočtu. Týmto sa zachová neutralita DPH a dodrží princíp, podľa ktorého nie je možné vybrať daň v prípade, ak dodávateľ za dodanie neprijme protihodnotu.

V slovenskej právnej úprave zatiaľ chýbajú ustanovenia na aplikáciu pravidiel pre opravu odvodu DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach, avšak domnievame sa, že v tomto prípade je možné sa dovolávať priameho účinku smernice a výkladu obsiahnutom v judikatúre SDEÚ.

Vladimíra Mačuhová

Príklady k dani z príjmov právnických osôb

Príklady k dani z príjmov právnických osôb

Na celodennej prednáške sme si súčastníkmi seminára prešli rôzne praktické príklady k dani z príjmov.

Obsah prednášky bol rozdelený do týchto blokov:

  • Vymedzenie pojmu príjem
  • Finančné investície
  • Rôzne – daňové výdavky, vyčíslenie ZD
  • Exit tax a podnikové kombinácie
  • Daňovo „transparentné“ spoločnosti
  • Praktická aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

 

Prednáška na tému Holdingové štruktúry

Prednáška na tému Holdingové štruktúry

Po zadaní spojenia „cyperská spoločnosť“ do vyhľadávača Google sa medzi prvými zobrazí „Cyprus: Daňový raj“, „daňové vábenie menom Cyprus“ a podobne. Spájanie Cypru, ale aj ďalších tradičných holdingových jurisdikcií, ako napr. Holandska, Luxemburska, s nejakým nedovoleným daňovým konaním, resp. praktikou je bežné nielen medzi laikmi, ale aj odbornou verejnosťou, a to z radov daňových poradcov a aj z radov štátnej správy.

Pri splnení určitých podmienok je pritom využívanie holdingovej spoločnosti v spomenutých jurisdikciách úplne legitímne. Tejto téme sme sa podrobne venovali v našom vstupe na Konferencii k medzinárodným daniam, ktorú organizovala Slovenská komora daňových poradcov v spolupráci s AmCham Slovakia a IFA.

Skutočný vlastník holdingovej štruktúry:
- Definícia rezidencie právnickej osoby
- Pojem miesta skutočného vedenia
- Obsah pojmu skutočný vlastník
- Interpretácia tohto pojmu vo svetle zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
- Rozhodovacia schéma ESD
- Ilustrácia problematiky na modelových príkladoch
Panelisti: Jozef Danis, SKDP, Renáta Bláhová, IFA

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.